Pełnomocnictwo

a) skan dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy) (dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności, nr dowodu osobistego i data jego ważności),

b) dane osobowe pełnomocnika: imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr PESEL,

c) zakres pełnomocnictwa (określenie czynności objętych pełnomocnictwem),

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT