Ustanowienie Fundacji

a) skan dowodu osobistego osoby zakładającej fundację (Fundatora) (dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),

b) dane osoby prawnej zakładającej fundację (Fundatora) – nazwa firmy i adres siedziby, numer KRS, REGON, NIP; Ponadto należy określić:
    1) firmę Fundacji,
    2) siedzibę Fundacji (miejscowość),
    3) cele Fundacji,
    4) sposób realizacji celów Fundacji,
    5) określić: czy Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
    6) określić wysokość funduszu założycielskiego oraz sposób jego wniesienia (wkład pieniężny, wkład niepieniężny (aport)),
    7) w przypadku gdy Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą:
        a) określić kwotę przeznaczoną z funduszu założycielskiego na działalność
         gospodarczą (nie mniej niż 1.000 zł),
        b) określić przedmiot działalności Fundacji np. wskazując numer PKD.

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT