Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

a) skany dowodów osobistych osób biorących w udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),

b) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numery NIP oraz REGON,

c) w przypadku osób prawnych - numer KRS, REGON, NIP,

d) dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa dzierżawy, najmu, pożyczki, dotacje z Funduszu Pracy itp.)

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT