Testament

a) skan dowodu osobistego osoby sporządzającej testament (testatora) (dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),

b) dane osobowe osoby powołanej do spadku: imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr PESEL, data i miejsce urodzenia,

c) w przypadku powołania do spadku osoby prawnej - numer KRS, REGON, NIP,

d) w przypadku zapisu bądź zapisu windykacyjnego określenie przedmiotu tegoż zapisu (dokument stanowiący podstawę nabycia prawa, które ma być przedmiotem zapisu) (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany itd., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia), lub numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lub zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT