Umowa majątkowa małżeńska

a) odpis skrócony aktu małżeństwa,

b) skany dowodów osobistych małżonków (dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),

c) w przypadku zawierania umowy przedmałżeńskiej – termin zawarcia związku małżeńskiego.

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT