Akt poświadczenia dziedziczenia

a) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

b) zaświadczenie o numerze PESEL wydane przez właściwy (ze względu na miejsce zamieszkania zmarłego) Urząd Gminy (dzielnicy),

c) odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich osób powołanych do spadku z ustawy (odpis skrócony aktu małżeństwa - w przypadku kobiet, które zmieniły stan cywilny i nazwisko) lub odpis skrócony aktu urodzenia),

d) testament (jeśli został sporządzony),

e) informacja o numerach ksiąg wieczystych, jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych (dla których to praw zostały założone księgi wieczyste),

f) skany dowodów osobistych osób biorących w udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego i data jego ważności),

g) wypis aktu notarialnego dokumentującego oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeśli było złożone),

h) wypis aktu notarialnego dokumentującego protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu spadkodawcy (jeśli był sporządzony),

i) wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę zawartą przez spadkobiercę z przyszłym Spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim (jeśli została zawarta),

© 2015 Izabela Prykiel-Górecka Notariusz Warszawa

STRONA GŁÓWNA  |   O KANCELARII  |   CZYNNOŚCI NOTARIALNE  |   OPŁATY  |   LINKI  |   KONTAKT